regulamin

REGULAMIN SKLEPU :

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

3.SPOSOBY PŁATNOŚCI , KOSZT DOSTAWY I TERMIN REALIZACJI

4. ODSTAPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

DEFINICJE :

SPRZEDAWCA – firma Columbus Elżbieta Gołąb wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej , NIP 734-116-50-65 , Regon 490680370 , adres : 33-312 Tęgoborze ul. Kwiatowa 3 , mail : biuro.dfo@gmail.com

KUPUJĄCY , KLIENT – osoba dokonująca zakupu produktu poprzez formularz zamówienia lub droga telefoniczna pod numerem telefonu 668005480 lub za pośrednictwem mail :biuro.dfo@gmail.com

FORMULARZ ZAMÓWIENIA- formularz służący do złożenia zamówienia dostępny przy każdym produkcie

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym

PRODUKT – rzecz będąca przedmiotem zawartej Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym

SKLEP INTERNETOWY – sklep służący do dokonywania zakupów przedmiotów za pośrednictwem internetu

1. Sklep prowadzony jest przez firmę Columbus Elżbieta Gołąb wpisaną  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej , NIP 734-116-50-65 , Regon 490680370 , adres : 33-312 Tęgoborze ul. Kwiatowa 3 , mail :biuro.dfo@gmail.com

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
2. Sklep internetowy Columbus znajdujący się pod adresem www.fajerwerkisklep.info służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet . Klient wypełnia formularz zamówienia dostępny przy każdym produkcie z podaniem dokładnego adresu do wysyłki wraz z numerem telefonu oraz adresem mailowym,po czym otrzymuje od sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia co w tym momencie staję się Umową Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem

3. Do zakupów w sklepie internetowym  upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.


4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną   lub  e-mailową , Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.

5. Zamówienia mogą być przyjmowane drogą telefoniczną pod numerem telefonu 668005480 codziennie w godzinach od 8- 21 ( opłata za połaczenie zgodnie z cennikiem operatora) W rozmowie zostaną  ustalone : produkt, cena , koszt wysyłki , termin realizacji . Klient zostanie poinformowany o przysługujących prawach.

6. Klient może złożyć zamówienie drogą mailowa na adres :biuro.dfo@gmail.com podając dokładnie opis produktu ( ewentualnie link do tego produktu ) adres dostawy . formę płatności . Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia podając koszt i termin wysyłki .

5. Zamówienia przyjmowane są przez cała dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym.

6. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić korekty do zamówienia , ewentualna zmiana będzie potwierdzona przez sklep drogą e-mailową lub telefoniczną

7. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym  są cenami brutto ( z VAT) podane w złotych polskich . Cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego, cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym po złożonym  zamówieniu.

. Cena nie zawiera kosztów wysyłki


8. Firma Columbus wystawia dokument sprzedaży - paragon a na życzenie fv.

SPOSOBY PŁATNOŚCI , KOSZT DOSTAWY I TERMIN REALIZACJI

1. Sprzedawca udostępnia płatność przelewem na konto bankowe podane w zakładce KONTAKT lub płatność przy  odbiorze (za pobraniem)

- przesyłka kurierska- przedpłata na konto – 15zł.

- przesyłka kurierska za pobraniem 20 zł.

W przypadku wyboru formy płatności –przedpłata na konto Klient zobowiązany jest do zapłaty w ciągu 5 dni od jej zawarcia chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej

2 Czas realizacji zamówienia -2 dni robocze od otrzymania wpłaty na konto lub informacji o wyborze formy dostawy za pobraniem.

3.Wysyłamy za granicę -Poczta Polska , koszt przesyłki ustalany indywidualnie w zależności od wagi przesyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej

Przed zamówieniem prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia kosztów wysyłki.

4 Zamówione towary  są dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej

ODSTAPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

REKLAMACJE I ZWROTY :

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) konsument ma prawo odstąpienia od umowy. PRODUKT należy zwrócić w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru  bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.Przepis ten dotyczy osób prywatnych nie prowadzących działalnosci gospodarczej. Zamowienia niestandartowe nie podlegają prawu zwrotu np. zmiana składu kompletu , rozmiaru itp .Art. 10.3.4 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r.

2. Produkt należy zwrócić KURIEREM w ciągu 14 dni od daty otrzymania w opakowaniu z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą w stanie niezmienionym. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć paragon lub  fakturę VAT oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

3. Produkty posiadają gwarancje -2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.

4.Sklep nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe na zdrowiu i mieniu wynikłe z nieprawidłowego użytkowania zakupionego towaru, a w szczególności za nie stosowanie się do instrukcji obsługi towaru.

5. Reklamowany towar należy dostarczyć kurierem wraz z opisem wady , sposobem użytkowania, data wystąpienia usterki.

6. Sprzedawca może wypowiedzieć niezwłocznie umowę w przypadku rażących naruszeń niniejszego regulaminu przez Klienta . Umowa wygasa po 14 dniach od momentu wypowiedzenia

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

1 Regulamin może zostać zmieniony poprzez pisemne oświadczenie Sklepu i opublikowane na niniejszej stronie.

2.Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia i nie naruszą praw nabytych Klienta .

3.Administratorem danych osobowych przekazanych przez kupującego jest właściciel sklepu firma Columbus 33-312 Tęgoborze ul. Kwiatowa 3

Dane osobowe kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji zgodnie z zasadami zawartymi w RODO

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

- Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r ( Dz.U. Nr 22, poz 271 ze zmia)

- Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18  lipca 2002r ( Dz.U. Nr 144 , poz.1204 ze zm)

- Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. ( Dz. U Nr 141 poz.1176 ze zm)

- inne odpowiednie przepisy prawa polskiego

5. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawca a Kupującym rozstrzygnie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.